Language : English
刘敏

Journal Publications

Bismuth vanadate single crystal particles modified with tungsten for efficient photoeletrochemical water oxidation

Journal:Catalysis Today

Co-author:Min Li, Xiaoqing Qiu, Xiaohui Gao, Maoqi Cao, Hongmei Li, Jia Fang, Peng Wang, Huimin Zhou, Kang Liu

Volume:335

Page Number:511

Translation or Not:no