Language : English
刘正春

Journal Publications

Film-Spotting chiral miniPEG-γPNA array for BRCA1 gene mutation detection

Journal:Biosensors and Bioelectronics

Co-author:Liu Zhengchun*, Long Mengqiu, Chen Wei, Liang Bo, Chao Lemeng, Shi Huanhuan, Nie Kaixuan, Dong Bo

Document Type:J

Page Number:2019, 136, 1-7

Translation or Not:no