Language : English
徐灿霞

Journal Publications

Cx32 and Cx43 promoter methylation in Helicobacter pylori-associated gastric tumorigenesis

Journal:World J Gastroenterol

Co-author:Yong Qi., Xiao-Min Liu, Dan Cao, Li Zhou, Jing Xiao, Can-Xia Xu*, Li-Hua Huang, Yu Wang

Document Code:2014,20(33): 11770-11779.

Translation or Not:no