Language : English
徐灿霞

Journal Publications

GATA-3 augmentation down-regulates Connexin43 in Helicobacter pylori associated gastric carcinogenesis

Journal:Cancer Biology & Therapy

Co-author:Yinjie Guo, Ling Luo, Jing Xiao, Dan Cao, Li Zhou, Tingzi Hu, Canxia Xu*, Ke Cao, Xiaoming Liu

Document Code:2015,16(6), 987-996. IF

Translation or Not:no