Language : English
Yuansheng Zhou

Research Focus

CNC machining: Five-axis CNC milling; Milling; Probing; Mill-turn; Plunge Milling; CNC machining simulation; CNC systems