Language : English
Xiao Si

Journal Publications

A highly-flexible bistable switch based on a suspended monolayer Z-shaped graphene nanoribbon nanoresonator, Carbon

Co-author:Liu Ling-Ho, Xiao Si, Liang Shan, Zhong Hong-Hua, Li Jian-Bo, Liao Xing-Lan, Xia Xiao-Shuang, Tan Yi

Document Code:DOI: 10.1016/j.carbon.2019.10.103

Document Type:J

Volume:157

Page Number:724-730

Translation or Not:no