Language : English
Menggang Yang

Honors and Awards

Jianhua hu,jianjun xiang , Rongtang Gao , xiu-yong wang, ruili shen , xingmei ye, chuan-xi li, Lin Zhuojie, gui-ming zhang, jianzong li, meng-gang Yang, zhi-wen liu. A long-span self-anchored suspension bridge design theory and key technology research. Hunan province scientific and technological